Byggeansøgning til altan

Del ansøgningen op

Du kan med fordel opdele din ansøgning til kommunen i to dele. Den første ansøgning handler om godkendelse af altanens arkitektur og placering.

Hvilket design skal altanen have? Hvilken farve skal den være? Hvordan skal den placeres på bygningen?

Hvis kommunen kan se, at dit projekt for eksempel er i strid med lokalplanen eller at altanens placering vil være generende for dine naboer eller genboer, så er der ingen grund til, at du investerer tid og penge i at få udarbejdet detaljerede tegninger og tekniske beregninger.

Kommunen kan også give afslag med begrundelse i, at altanens design ikke passer til husets eller kvarterets arkitektur, er i strid med lokalplanen med mere. Kommunen vurderer hver enkelt byggesag og har beslutningsretten til at forkaste eller godkende projektet.

De første projekttegninger

Når du ansøger om forhåndsgodkendelse hos kommunen, skal der medsendes detaljerede tegninger i fast målestoksforhold, der illustrerer hvordan altanen ser ud på bygningen.

Rådgivende ingeniør Rodein Al-Hadid fra firmaet Art-tek fortæller ’De fleste kommuner forventer målefaste tegninger over både facade, grundplan og snit. Facadeopstalterne skal gerne fremsendes uden- og med altaner.

Desuden skal der være en beskrivelse af altanens materialevalg og udformning samt en beskrivelse af, hvordan altanerne forventes at blive monteret på facaden. Dette arbejde kan i princippet udføres af bygningens ejer eller foreningen, men de fleste vælger at få hjælp fra en arkitekt eller et rådgivende ingeniørfirma’.


Altan-byggeansgning


Den endelige ansøgning om altanbyggeri

Når kommunen har givet forhåndsgodkendelse til projektet skal der udarbejdes beregninger over bygningens bæreevne og altanernes konstruktion.

Denne del af opgaven bliver normalt overdraget til arkitekt, rådgivende ingeniør eller altan- leverandøren, hvis denne har tilbudt totalentreprise.

Når der skal monteres altaner på en eksisterende bygning skal der udarbejdes statisk dokumentation, som minimum skal indeholde:
- Projektgrundlag
- Statiske beregninger
- Plan af altanen samt fastholdelse i målstoksforhold 1:20