Etablering af altan

Har du forelsket dig i idéen om en altan?
Er du i tvivl om hvordan du får drømmen gjort til virkelighed?

Uanset om du bor i enfamiliehus eller i en boligblok, så er der en række forhold der skal tages hensyn til, før du kan få monteret en altan.

Se her, hvordan du kommer fra altan-drøm til altan-plan

Spørg kommunen

Som udgangspunkt skal du altid starte med at kontakte din kommune for at høre, om der er nogle begrænsninger/restriktioner for opsætning af altaner der, hvor du bor.

Der kan være lokalplaner eller tinglyste servitutter, der forhindrer dig i at få monteret altan. Der kan også gives afslag, hvis altanerne giver problemer med adgangsveje for brandkøretøjer eller lignende.

Er det hus, du bor i, kategoriseret som fredet eller bevaringsværdigt i kategori 1-3, så kan det være meget svært at få tilladelse til at etablere nye altaner.

Renovering af husets oprindelige altaner er derimod et projekt, som kommunen ofte giver samtykke til, hvis projektet sker med respekt for husets oprindelige arkitektur.

Søg byggetilladelse

Næste projekt er at få lavet en byggeansøgning til kommunen.

Hvis du selv vil stå for at lave papirarbejdet, så start med at besøge din kommunes hjemmeside. Her kan du ofte finde information om hvilke regler, der gælder, hvilke formularer du skal sende ind, forventet sagsbehandlingstid samt gebyr for byggesagsbehandling.

Hvis du har valgt en leverandør til din altan så er det en rigtig god idé at spørge, om ikke de kan håndtere projektering og ansøgning. Fordelen er, at virksomheden har stor erfaring med at søge om tilladelser til netop deres type altaner.

En tredje løsning er at indgå et samarbejde med en arkitekt eller et rådgivende ingeniørfirma, der kan vejlede dig i valg af materialer og udformning af altaner. Fordelen er, at du får din egen byggerådgiver, der kommer med gode idéer ud fra netop dine ønsker og de forhold der er omkring dit hus og lokalområde.

Husets konstruktion og bæreevne

Det første og måske allervigtigste i byggeprocessen er at få konstateret, om bygningen kan bære en altan. Rådgivende ingeniør Rodein Al-Hadid fra firmaet Art-tek fortæller ’Der er især udfordringer med bygninger opført i bindingsværk, hvor det kræves en del beregninger for at eftervise at ejendommen har tilstrækkelig stabilitet til opsætning af altaner for der er høje krav til sikkerheden.’

’Der er flere muligheder for opsætning af altaner forsvarligt og dermed opfylde lovens krav til bæreevne’ siger Rodein Al-Hadid ’Nogle gange kan der indsættes jernbjælker i etage-adskillelserne. Andre gange giver det mest mening at understøtte altanerne med lodrette søjler i forkanten og andre gang er det nødvendigt med søjler på facaden’

Ved altaner, der er mere end cirka 1,5 meter dybe vil der ofte være behov for at lave en løsning med søjle-understøtning. Til gengæld giver en ekstra dyb altan også mere plads til møbler, grill og blomsterkrukker.