Flugtvejstrappe

Når det skal værer sriker at komme ned.